Om


Schaktdivisionen Sverige AB

Schaktdivisionen grundades i augusti 2008, ombildades till aktiebolag 2014 av Ulrik Zackrisson som har spetskompetens och över 20 års erfarenheter av grävarbeten.


 


Vi satsar på att öka den lokala förankringen med maskiner från 5 till 33 ton, där vi bland annat  anlägger enskilda avlopp, plattsättningar, garageuppfarter, lossning av last med hjullastaren, drenering, trädgård, dammar, rörläggning, skogsbilvägar, vändplaner, uppställningsplaner, paddokar mm.


Inget jobb är för stort eller för litet, bara att höra av sig så kommer vi ut och tittar på jobbet som just du går och fundera på.


Vi har Tingsryd med kranskommuner som upptagningsområde. Basen har vi i Tingsryd, Kronobers län. Vi har som ledstjärnor att vara snabba, kostnadseffektiva och att resultatet blir efter kundens önskemål.
Vi har tillgång till följande maskiner:

 


Bandgrävare  1,5 till 50 ton.                               Hjulgrävare 12 till 20 ton.


Hjullsatare 10 till 20 ton.

Hjullastare

Bandlastare 15 ton.

Lastbilar

Borrigg

Sprängning

Bandschaktare 10 till 22 ton.

Grävlastare 10 till 12 ton.

Dumprar15 till 20 ton.

Copyright © 2008-2019 www.schaktdivisionen.se